PRIVACYBELEID

Sandra van den Hof, verleent u hierbij toegang tot www.pleasuregaits.com en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.

Sandra van den Hof behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Wat zijn Cookies: Een cookie is een stukje data dat op de computer van de gebruiker wordt opgeslagen en dat informatie bevat over de gebruiker. Pleasure Gaits maakt alleen gebruik van cookies. voor google-analytics. Als je cookies wilt uitschakelen, dan kun je dat doen in de opties van je webbrowser. Wij plaatsen geen advertenties van externe bedrijven op onze website.

Beperkte aansprakelijkheid

Sandra van den Hof spant zich in om de inhoud van www.pleasuregaits.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.pleasuregaits.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Sandra van den Hof. Voor op www.pleasuregaits.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Sandra van den Hof nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Sandra van den Hof.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Sandra van den Hof, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Op een enkele uitzondering na ligt de copyright van foto’s bij Sandra van den Hof en Pleasure Gaits. Uitzondering zijn de foto’s waar expliciet vermelding is gemaakt van de copyright Katja Rolvink Fotografie en Jolanda Senne (voorheen Scheepen).

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.